Makaleler

TMS Tedavisi Hafızayı İyileştiriyor

Yaş, demans ve beyin hasarı ile hafıza ve bellek fonksiyonları yeteneği azalmaktadır. Geçmiş olayların ve deneyimlerin anıları bizi biz yapan şeydir, ancak bu hatırlama, hafıza ve bellek oluşturma yeteneği yaş, demans ve beyin hasarı ile azalabiliyor.

Yapılan son bilimsel çalışmalar, beyinin sol prefrontal korteks bölgesine uygulanan düşük frekanslı Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Tedavisi’nin  (TMS) hafıza ve bellek fonksiyonlarını iyileştirdiğini gösteriyor. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre, beyinin sol prefrontal bölgesine uygulanan düşük frekanslı TMS Tedavisi, beyinin parietal bölgesinde yer aldığı bilinen düşük frekanslı beta dalgaların gücünün azalmasına yol açıyor ve bu hafıza – bellek performansını iyileştiriyor. TMS Tedavisi, beyinin parietal bölgesindeki beta dalgaları aktivitesini inhibe ederek daha iyi bellek fonksiyonlarına yol açıyor.

Bilimsel çalışmalar, TMS Tedavisi’nin hafızayı geliştirebileceği ve bu süreçte hafıza-bellek ile ilgili tedavilerde çok önemli bir tutabileceğini göstermektedir.

TMS tedavisi, depresyon tedavisinde etkili ve güvenli bir tıbbi tedavi yöntemidir. TMS tedavisi, diğer tedavi seçenekleri ile birlikte veya onların yerine kullanılabilir. TMS tedavisinde dünya çapında bilimsel çalışmalarla etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış, kabul görmüş bilimsel tedavi protokolleri uygulanır. Her hasta için tedavi protokolü başlangıç konsültasyonuna, klinik bulgulara, medikal öyküye ve hastanın göreceği maksimum faydaya göre belirlenir. Tedavi için uygun bulunan hastalar 2 ila 6 haftalık bir süre içinde toplam 20 ila 30 seans arasında uygulamaya girerler. Ortalama tedavi süresi 30 dakikadır.

Diğer Makaleler