TMS Tedavisi nedir? Nasıl çalışır?

TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) Tedavisi FDA onaylı bir medikal teknoloji olup, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda beyindeki sinir hücrelerine manyetik alanla uyarım uygulayıp, aktivitesini yeniden düzenleyerek etki gösteren tıbbi bir tedavidir. Nöropsikiyatrik hastalıklar, çok defa beynin çeşitli bölgelerinde artmış veya azalmış etkinliğe yol açarlar. TMS Tedavisi, depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarından etkilendiği düşünülen beyin bölgelerine uygulanır. Beyinde prefrontal korteks gibi mizaç durumunu düzenleyen beyin bölgelerinin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren bir tedavidir. TMS Tedavisi uygulama yapılan bölgede bozulmuş olan beyin hücreleri aktivitesini yeni hücreler arası bağlantıları (sinapsları) artırarak yeniden düzenlemektedir. Tedavi sırasında manyetik stimulasyon dalgaları hedeflenen bölgedeki beyin hücrelerinde aynı bir ses dalgasının yarattığı gibi titreşim sağlamakta, bu ise beyin hücresi aktivitesinin normal hale dönmesine neden olmaktadır.

TMS ne zaman kullanılır?

Antidepresan ilaçlar ve psikoterapi majör depresyon için birinci basamak tedavilerdir. Ancak, bu tedaviler tüm hastalar için işe yaramayabilir. Ayrıca, depresyonu olanların yaklaşık yüzde 20 -30 kadarı ilaçları iyi tolere edilemeyebilir ya da verilen ilaç tedavisi hastalığın tamamen iyileşmesine neden olacak kadar yeterli etki gösteremeyebilir. Bu gibi durumlarda, TMS alternatif tedavi olarak, ya da antidepresan ilaç ve psikoterapiyi güçlendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Antidepresanlardan yeterli yanıt elde etmede başarısız olmuş veya ilaçları tolere edemeyen hastalar için TMS Tedavisi düşünebilir.

TMS Tedavisi Endikasyonları:

– Tedaviye dirençli Depresyon

– Anksiyete

– Panik Atak

– Obsesif Kompulsif Bozukluk

– Şizofreninin negatif semptomları

– Migren (baş ağrısı)

– Kronik nöropatik ağrı

– Parkinson hastalığı

– Alzheimer

– Unutkanlık

– İnme sonrası rehabilitasyon

– Epilepsi

– Kulak çınlaması (tinnitus)

– Yeme Bozuklukları – Bulimia

– Sigara bırakma pogram

TMS işlemi sırasında neler olur?

Her TMS oturumunda, hasta özel olarak tasarlanmış bir tedavi koltuğunda oturur. TMS sırasında, manyetik tedavi atımları uygulanırken hastalar uyanık ve tetikte kalır. Hiçbir ağrı ya da rahatsızlık hissedilmez. TMS Tedavisi’de unutknalık oluşmaz, işinize ya da araç sürüş yeteneği gibi konsantrasyon gerektiren işler üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Elektrokonvülzif tedavinin aksine, tedavisi zor depresyon için alternatif bir seçenek olarak nöbetlere ve hafıza sorunlarına neden olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Elektrokonvülzif tedavinin aksine, TMS herhangi bir sedasyon veya genel anestezi gerektirmediğinden hastalar tedavi sırasında tamamen uyanık ve farkında olurlar. Hastalar daha sonra eve araçlarıyla gidebilir ve onlar her zamanki faaliyetlerine dönebilir, uygulama sonrası “iyileşme süresi” yoktur.

Kim TSM’i yönetir?

TMS Tedavisi uzman hekim tarafından reçete edilir. Tedavi TMS doktoru gözetiminde verilmektedir.

Bir TMS Tedavi prosedürü ne kadardır?

TMS Tedavisi seanslarının her biri yaklaşık 20 dakika ve haftada 6 gün uygulanır. TMS Tedavisi için tipik bir süre 4 ila 6 hafta arasında değişebilir. Bununla birlikte, tedavi kişinin tepkisine ve tedavi sürecine bağlı olarak değişebilir. Tipik olarak, tedaviye başlandıktan ilk on gün içerisinde iyileşme etkileri görülmeye başlar. Hastaların çoğu tedavinin ikinci haftasında tedaviden beklenen faydayı fark etme eğilimindedir. Hastaların bazılarında yaklaşık 6-12 ay sonra idame(devam) tedavisine ihtiyaç olabilir.

TMS tedavi sürecinde hastanede yatmak gerekir mi?

TMS Tedavisi herhangi bir sedasyon veya genel anestezi gerektirmediğinden hastalar tedavi sırasında tamamen uyanık ve farkında olurlar. Hastalar daha sonra eve araçlarıyla gidebilir ve onlar her zamanki faaliyetlerine dönebilir, uygulama sonrası “iyileşme süresi” yoktur.

TMS yan etkisi / güvenilirliği nelerdir?

TMS çok iyi tolere edilen ve çok az yan etkileri olan bir tedavidir. Hastaların sadece bir bölümünde tedavi sonrası hafif bir baş ağrısı görülebilir.

TMS Tedavisi’nde uykusuzluk, gastrointestinal rahatsızlık, ağız kuruluğu, cinsel işlev bozukluğu, kilo almasedasyon, baç dönmesi gibi antidepresan ilaçların neden olduğu bir çok yan etki görülmez.

TMS ilaçsız bir tıbbi tedavidir. TMS ilaçsız bir tedavi olması nedeniyle hamile ya da emzirme döneminde olan veya karaciğer, böbrek yetmezliği yaşayan, kanser tedavisi gören, ilaç kullanması sakıncalı olan hastalarda dahi rahatlıkla ve güvenle kullanılabilir.

TMS son derece güvenli bir prosedürdür. TMS Tedavisi sırasında son derece nadir olarak nöbet riski bulunmaktadır; nöbet riskini engellemek için tasarlanmış tedavi protokolleri uygulanır.

TMS Tedavisinin Avantajları

– Binlerce bilimsel çalışma sonuçlarına göre kabul görmüş, etkili ve güvenli tedavi

– Çabuk başlangıçlı tedavi edici etki (tipik olarak 1 hafta içerisinde)

– Vücuda hiçbir şekilde doğrudan müdahale edilmez.

– Hiçbir ağrı hissedilmez.

– Sadece 2 ile 4 haftalık tedavi ile etkililik

– Tedaviye dirençli kişilerde de fayda sağlamaktadır.

– Tedavi protokolleri her hasta için tanısına gore bireysel olarak saptanır ve en etkili tedavi süreci sağlanır.

– TMS uygulaması sırasında hastaların ilaç kullanmayı bırakmasına gerek yoktur.

– Ayaktan tedavi görülür, hastaneye yatış gerekmez, günlük yaşamınızı etkilemez.

– Hastalar tedavi süreci boyunca klinik değerlendirme ölçeklerine göre değerlendirilip, kontrol edilerek tedavi süreci ve ilerlemeden haberdar edilir.

– Her hasta için tedavi protokolü başlangıç konsültasyonuna, klinik bulgulara, medikal öyküye ve hastanın göreceği maksimum faydayagöre belirlenir.

Kimler TMS Tedavisi için uygun değildir ?

TMS Tedavisi için vücutta herhangi bir metal implant ya da protezi bulunanlar, kalp pili ya da stenti bulunanlar, insulin pompası kulanan hastalar uygun değildir.

Nasıl TMS Tedavisi alabilirim?

TMS tedavisi, nöropsikiyatrik hastalıklar için sunulan beyin stimülasyonu tedavilerinden biridir. Tedaviyi planlamadan önce, sizin TMS Tedavisi’nden beklenen faydayı göreceğinizden, tedavinin sizin için uygun ve güvenli olacağının belirlenmesi için doktorunuz tarafından değerlendirilmeniz ve tedavinin size reçete edilmiş olması lazımdır.