Uncategorized

Alzheimer Hastalığında TMS Tedavisi

Alzheimer TMS Tedavisi

TMS Tedavisi Alzheimer hastalığında bellek ve hafıza fonksiyonlarını iyileştiriyor

Alzheimer hastalığı, yaşlı kişilerde demansın en sık görülen şeklidir ve demans vakalarının %60’dan fazlası Alzheimer nedenlidir. Halk arasında bunama olarak adlandırılan Demans vakalarında düşünme yeteneğinin, hafızanın, dikkatin, mantıksal akıl yürütmenin ve diğer zihinsel yeteneklerin kaybı yanı sıra kişinin konuşma, alet kullanma ve günlük hayatını devam ettirebilmesi gibi yeteneklerinin olumsuz etkilenmesi söz konusudur. Kişinin en basit günlük yaşam faaliyetlerinin bile olumsuz etkilenmesi ve işlevselliğinin bozulması, sonuçta hayat kalitesinde ciddi şekilde etkilenme görülür.

Son yapılan bilimsel çalışmalar sinir sistemindeki enflamasyon yani iltihabi reaksiyonun, sinir hücreleri etrafında biriken amiloid beta (amiloid β) ve tau proteinlerin plaklar halinde birikmesinin ve bunlara bağlı olarak sinir hücrelerinin birbirlerine bağlantı noktası olan sinapslardaki fonksiyon kaybının Alzheimer hastalığının temel nedeni olduğunu göstermektedir. Sinir hücrelerinin birbirleri ile bağlantı noktası olan sinapslardaki bozulma ve fonksiyon kaybının beyinde nöronlardaki kayba ve bozulmaya neden olduğu bilinmektedir. İlerleyen nöron ve sinaptik kayıpları Alzheimer hastalarındaki bilişsel fonksiyon bozukluklarının ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle beyinde sinir hücreleri arasındaki sinaptik bozulma ve fonksiyon kaybı Alzheimer’ da görülen bilişsel ve hafıza ile ilgili fonksiyonlardaki gerilemenin en önemli nedenidir.

Alzheimer hastalığını şu an için günümüzde maalesef kesin ve etkili bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Kullanılan Alzheimer için onaylanmış ilaç tedavileri, klinik etkinliği genel olarak çok az ve sınırlı olduğu görülen kolinerjik ve glutamaterjik sistemlere etki eden ilaçlarla yapılmaktadır. Bu ilaç tedavi yöntemleri de hastalığın altında yatan nedene yönelik yeterli ve tatmin edici sonuçlar sağlayamamaktadır. Bu nedenle mevcut ilaç dışı tedavilerden farklı yeni tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar TMS Tedavisi’nin Alzheimer’da görülen bilişsel ve hafıza fonksiyonları ile doğrudan ilişkili olan sinir hücreleri arasındaki sinaptik bozulma ve fonksiyon kaybını düzeltebileceğini göstermektedir.  TMS Tedavisi beyinde sinir hücreleri arasındaki bağlantıları (sinapsları) artırarak yeniden düzenlemektedir. TMS Tedavisi beyindeki sinir hücrelerinin birbirleri ile bağlantı noktası olan sinapslarını aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren bir tedavidir.  TMS Tedavisi sırasında manyetik stimulasyon dalgaları hedeflenen bölgedeki sinir hücrelerinde aynı bir ses dalgasının yarattığı gibi titreşim sağlamakta, bu ise beyindeki sinir hücrelerinin bağlantı noktası olan sinapsların iyileştirilip, artırılıp, yeniden düzenlenmesini sağlamaktadır.

Alzheimer TMS Tedavisi beyinde sinir hücreleri arasındaki sinaptik bağlantıları iyileştirip, geliştirerek Alzheimer hastalarında bilişsel ve hafıza fonksiyonlarını iyileştirmekte ve hastalığın ilerlemesini durdurup, geriletmektedir. Günümüzde Alzheimer hastalığında TMS Tedavisi bilişsel ve hafıza ile fonksiyonlarda iyileşme ve hastalığın ilerlemesini durdurmak için etkili bir tedavi seçeneği olarak öne çıkmaktadır. Bilimsel çalışmalar, beyinin sol prefrontal korteks bölgesine uygulanan düşük frekanslı Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Tedavisi’nin  (TMS) hafıza ve bellek fonksiyonlarını iyileştirdiğini göstermektedir. TMS ile Alzheimer Tedavisi yönteminin aynı zamanda ilaç kullanmadan yapılan bir tedavi olarak etkili, güvenli, ağrısız ve yan etkisiz olduğu kanıtlanmıştır. Demans TMS Tedavisi hastalığın ilerlemesini durdurup, hafıza ve bilişsel fonksiyonlarda iyileşme sağlamaktadır.

TMS ile Alzheimer Tedavisi yönteminin hastalarda epizodik iyileşme sağladığını, hafıza ve bilişsel fonksiyonları iyileştirdiği, beyinde parietal, frontal ve temporal alanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirip iyileştirdiği göstermiştir.  Alzheimer hastalığında TMS Tedavisi hastaların bilişsel işlev bozukluğunu iyileştirmede ve Alzheimer’daki bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilmesi etkili bir tedavi olarak görülmektedir. Bu nedenle, Demans TMS Tedavisi bilişsel ve hafıza ile fonksiyonlarda iyileşme ve hastalığın ilerlemesini durdurmak için etkili bir tedavi seçeneği olarak öne çıkmaktadır.

Diğer Makaleler