Uncategorized

TMS Tedavisi (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon)

TMS Tedavisi (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon)

TMS Tedavisi (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon) depresyon tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. TMS tedavisi beyindeki sinir hücrelerine manyetik olarak uyarıp, aktivitesini yeniden düzenleyerek etki gösteren tıbbi bir tedavidir.  TMS Tedavisi uygulama yapılan bölgede bozulmuş olan beyin hücreleri aktivitesini yeni hücreler arası bağlantıları (sinapsları) artırarak yeniden düzenlemektedir. TMS Tedavisi beyinde bazı özel bölümlerin manyetik olarak uyarılmasıyla beyindeki sinir hücrelerinin uyarılmasını hedefler. İlgili beyin bölgelerinin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren bir tedavidir.

TMS Tedavisi, genellikle ilaçlara yanıt vermeyen veya ilaç tedavisini tolere edemeyen kişilerde kullanılır.  Dirençli, iyileşmeyen depresyon durumu klinik olarak “tedaviye dirençli depresyon” veya “dirençli majör depresif bozukluk” olarak adlandırılır. Bu, bireyin bir veya daha fazla antidepresan ilaç tedavisine rağmen belirgin bir düzelme göstermemesi veya depresyon semptomlarının tekrar geri dönmesi ile ortaya çıkar. TMS Tedavisi   ilaç tedavisine yanıt vermeyen, dirençli, kronik majör depresyonda etkili olduğu FDA tarafından onaylı tıbbi, bilimsel bir tedavidir.

Tedavi sırasında beynin depresyondan sorumlu özel bir bölgesine hiçbir zararı ya da riski olmaya tamamen zararsız manyetik uyarım dalgaları gönderilerek o beyin bölgesindeki sinir hücreleri uyandırılarak, aktivitesinin normal hale dönmesi amaçlanır. Beynin yeterli çalışmayan doğal fizyolojik süreçlerini harekete geçirerek etki etmektedir. TMS beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirerek etki etmektedir. Hiçbir ciddi yan etkisi olmayan, son derece güvenilir bir tedavidir. Her hasta için tedavi protokolü başlangıç konsültasyonuna, klinik bulgulara ve hastanın göreceği maksimum faydaya göre belirlenmekte birlikte genellikle her gün uygulanan 20 seanslık bir tedavidir. TMS Tedavi süresi ortalama 20 dakikadır. Hiçbir ağrı sızı olmadan uygulanan bu tedavi seansı sonrası TMS Tedavisi yaptıranlar evine ya da işine rahatlıkla gidebilir, günlük aktivitelerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir.

TMS Tedavisi bilimsel çalışmalarla etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış, hiçbir ciddi yan etkisi ya da riski olmayan bir tıbbi tedavidir. TMS Tedavisi yaptıranların yorumları genel olarak bu tedaviden oldukça fayda gördükleri yönündedir. Hastaların en çok sorduğu sorulardan bir de TMS tedavisi fiyatları olmaktadır. Bu konuda, yapılacak muayene sonrası ortaya çıkacak klinik bulguların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyduğu tedavi şeklinin belirlenmesi sonrası bilgi alabilmek mümkündür.

TMS Tedavisi ile tedaviye dirençli Depresyon , Anksiyete , Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk , Nöropatik ağrı ve Fibromiyalji, Parkinson hastalığı, Alzheimer, Unutkanlık , İnme sonrası rehabilitasyon, Kulak çınlaması (Tinnitus), Yeme Bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı sonrası rehabilitasyon tedavi edilebilir.

Diğer Makaleler