Uncategorized

TMS ile MS (Multipl Skleroz) Tedavisi

MS (Multıpl Skleroz) TMS Tedavisi son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla etkinliği ve güvenilirliği ile öne çıkan ilaçsız bir tedavi şeklidir.

Multipl Skleroz (MS), merkezi sinir sistemindeki sinir liflerinin etrafını kapsayan miyelin tabakasının hasar görmesi sonucu oluşmaktadır. MS (Multipl Skleroz) otoimmun yani bağışıklık sistemin neden olduğu sinir sisteminde hasara neden olan ilerleyici tip bir hastalıktır. Hastanın bağışıklık sisteminin yanlışlıkla beyin ve omurilikteki sinirlere hatalı bir şekilde saldırması sonucu bu sinirler etkilenir ve miyelin kılıf zarar görür. Sinir liflerini kaplayan miyelin kaybı sinir iletiminin bozulmasına yol açar. Bu durumda sinirler boyunca iletim sinyallerinin hızlı ve verimli bir şekilde iletilmesine engel olur. İlerleyen dönemlerde sinir lifleri ve nöron kaybı, beyin atrofisi olarak bilinen beyin hacminin azalmasına da neden olabilir.

Multiple Skleroz (MS) hastalığının yaygın belirtileri arasında kol ya da bacakta kuvvet azalması-güçsüzlük, istemsiz kasılmalar, yorgunluk, ağrı, hareket bozuklukları, denge – koordinasyon problemleri, bilişsel bozukluk, görme sorunları vb. yer alır.

Hastanın bu şikayetleri yaşam kalitesini ve yaşam beklentisini son derece olumsuz etkileyebilmektedir. Mevcut ilaç tedavilerinin MS’de hastalık semptomlarını giderme ve ilerlemesini önlemedeki etkisi halen yetersiz kalabildiğiı görülmektedir. Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) ve diğer ilaç dışı tedavilerin birleştirilmesi gibi yeni gelişen kapsamlı tedavilerin, MS tedavisi için son derece olumlu etkilere sahip olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.

TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) Tedavisi sinir hücrelerine manyetik alanla uyarım uygulayıp, aktivitesini yeniden düzenleyerek etki gösteren tıbbi bir tedavidir. TMS tedavisi uygulanan sinir hücrelerinin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip, yeniden düzenlenmesi ile etki gösterir. TMS Tedavisi beynin ilgili bölgesinde bulunan sinir hücrelerini uyararak sinir lifleri boyunca ilerleyen uyarıların üretilmesine neden olur. Bu uyarılar sinir lifleri boyunca yönetici organlara doğru ilerleyerek sinir liflerinin çevresindeki miyelin denen hasar görmüş koruyucu tabakanın yeniden onarılıp, tamir edilmesi için uyarımlar sağlar. Sinir iletim fonksiyonunun iyileştirilmesi, tekrar myelin tabakasının artırılmasına bağlıdır. Bilimsel çalışmalar, MS (Multipl skleroz) hastalığında TMS Tedavisi’nin nöronal aktivasyonu sağlayarak miyelin onarımını tetikleyen potansiyel bir tedavi olduğunu göstermektedir. MS TMS Tedavisi sinir liflerinin aktivasyonunu artırarak beyin sinyallerinin kesintisiz olarak hedeflerine gitmesini sağlayan bağlantıları güçlendirir. Bu şekilde sinir iletilerinin kontrol ettiği kasların motor hareket fonksiyonlarının da iyileştirilmesine neden olur. MS hastalığında TMS tedavisi, sinir liflerini ve nöronları aktive ederek ve sayısını artırarak sinir hücrelerinin hayatta kalma oranını artırır. Bu da myelin hasarı olan bölgelerdeki myelin onarımını destekler.

TMS ile MS Tedavisi MS’in hasar sürecini geciktirilebilir, sinirsel koruma ve tekrar miyelin onarımını artırabilir. TMS Tedavisi aynı zamanda sinir hücrelerinin fonksiyonel aktivitesini ve nöronlar arasındaki nörotransmiterlerin iletiminin artırımını da sağlar. Bunların yanı sıra, TMS Tedavisi sırasındaki manyetik dalgaların beyindeki nöral kök hücreleri uyararak, artmasına ve aktive edilmesine neden olduğunu gösteren bilimsel çalışmalarda vardır.

TMS Tedavisi MS (Mulpil Skleroz) için son yıllarda bilimsel olarak kabul gören potansiyel, etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. TMS tedavisi MS’in seyrini ve şidddetini değiştirebilir, atakları azaltır, kaslardaki spastisite, yorgunluk, ağrı, denge-koordinasyon bozukluklarını, bilişsel bozukluk vb. semptomları iyileştirebilir. MS TMS Tedavisi hastalığın şiddetini ve atakları azaltıp, hayat kalitesinde ciddi olumlu iyileşmeler sağlayabilmektedir.

Diğer Makaleler