yb

Dr. Yüksel Büküşoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi,

Griffith University, Brisbane, Qld, Australia

University Of South Carolina, Columbia, SC,USA

The State University of New York, NY, USA

Dr. Sema Bayçın

Tıbbi İlgi Alanları ve Aktiviteler
Psikiyatrik Hastalıklar
Psikodinamik Psikoterapi
Bağımlılık Tedavisi
Nörofizyolojik araştırmalar
Neuro-vitalite ve Coaching
Bodymind Terapi

Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar
İstanbul Beyin Merkezi
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü (Uzmanlık Eğitimi)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırmalar ve Yayınlar
11 adet Bilimsel Yayın