TMS (Transkranial Manyetik StimülasyonTedavisi FDA onaylı bir medikal teknoloji olup, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda beyindeki sinir hücrelerine manyetik alanla uyarım uygulayıp, aktivitesini yeniden düzenleyerek etki gösteren tıbbi bir tedavidir. Nöropsikiyatrik hastalıklar, çok defa beynin çeşitli bölgelerinde artmış veya azalmış etkinliğe yol açarlar. TMS Tedavisi, depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarından etkilendiği düşünülen beyin bölgelerine uygulanır. İlgili beyin bölgelerinin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren bir tedavidir. TMS Tedavisi uygulama yapılan bölgede bozulmuş olan beyin hücreleri aktivitesini yeni hücreler arası bağlantıları (sinapsları) artırarak yeniden düzenlemektedir. Tedavi sırasında manyetik stimulasyon dalgaları hedeflenen bölgedeki beyin hücrelerinde aynı bir ses dalgasının yarattığı gibi titreşim sağlamakta, bu ise beyin hücresi aktivitesinin normal hale dönmesine neden olmaktadır.
TMS uygulanmasında güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturularak hedeflen bölgedeki beyin aktivitesi değiştirilmekte ve tedavi edici etkisi oluşturulmaktadır. Uygulama sırasında kişi hiçbir ağrı, sızı hissetmez ve yan etkisiz bir uygulamadır. TMS uygulamaları sırasında ağrı ortaya çıkmadığından anestezi uygulamaya veya hastayı uyutmaya gerek olmaz.  Tedavi yaklaşık yarım saat sürer, bu sırada hasta uyanık, son derece konforlu, rahat ve oturur bir durumdadır. Uygulamada bir ilaç gerekmediğinden hasta tedavi bitiminde hemen günlük rutin hayatına  döner. Herhangi bir unutkanlık veya hafıza bozulması veya ağrı gözlenmez. TMS bilimsel çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış, son derece güvenli bir tedavidir.

Beyine etkisi nasıldır?
Beynin hedeflenen alanındaki hücrelerin elektriksel iletisini uyararak, beynin doğal elektriğini aktive edip, yeniden düzenlenmesi ile etki gösterir. Beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirerek etki etmektedir. Dışarıdan elektrik akımı vermeden, güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturarak tedavi etkisini son derece güvenli ve ağrısız bir şekilde oluşturur. TMS beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirerek etki eder. Hiç bir ciddi yan etkisi olmayan, son derece güvenilir bir tedavidir.
TMS ne zaman kullanılır? 
Antidepresan ilaçlar ve psikoterapi majör depresyon için birinci basamak tedavilerdir. Ancak, bu tedaviler tüm hastalar için işe yaramayabilir. Ayrıca, depresyonu olanların yaklaşık yüzde 20 -30 kadarı ilaçları iyi tolere edilemeyebilir ya da verilen ilaç tedavisi hastalığın tamamen iyileşmesine neden olacak kadar yeterli etki gösteremeyebilir. Bu gibi durumlarda, TMS alternatif tedavi olarak, ya da antidepresan ilaç ve psikoterapiyi güçlendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Antidepresanlardan yeterli yanıt elde etmede başarısız olmuş veya ilaçları tolere edemeyen hastalar için TMS Tedavisi düşünebilir. TMS Tedavisi ilaçsız depresyon tedavisi yönetemi olarak hamile ve emzirenlerde dahi uygulabilmektedir.
Tedavi Protokoleri
TMS tedavisinde dünya çapında bilimsel çalışmalarla etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış, kabul görmüş bilimsel tedavi protokolleri uygulanır. Her hasta için tedavi protokolü başlangıç konsültasyonuna, klinik bulgulara, medikal öyküye ve hastanın göreceği maksimum faydaya göre belirlenir. Tedavi için uygun bulunan hastalar 2 ila 6 haftalık bir süre içinde toplam 20 ila 30 seans arasında uygulamaya girerler. Ortalama tedavi süresi 20 dakikadır. Genel yaklaşım toplamda hastaya minimum 15 seans tedavi uygulanmasıdır.