Makaleler

Nöropatik ağrı ve Fibromiyalji şikayetllerinde TMS Tedavisi etkili, güvenli ve yan etkisiz bir tedavi seçeneğidir

Nöropatik ağrı, periferik veya merkezi sinirlerin ağrıya duyarlı kısımlarında hastalıklara veya yaralanmalara bağlı oluşan sebepsiz ve geçmeyen ağrı sinyali oluşması durumudur. Hasta kronik olarak geçmeyen ağrı hisseder. İlaçlar genellikle etkisizdir ve genellikle çok fazla yan etkilere neden olduğundan tedavide daha iyi yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Beynin bazı bölümlerinin bölgelerinin manyetik uyarımı yani nöromodülasyon yoluyla  istenmeyen yan etkiler olmaksızın Nöropatik Ağrıyı azaltmanın mümkün olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. TMS Tedavisi beyindeki hücresel bağlantı yollarını ( nöronal plastisiteyi) geliştirip, yeniden düzenleyip, iyileştirerek Nöropatik Ağrı şikayetlerinde faydalı olabilmektedir.

Beynin motor korteks olarak adlandırılan kısmının TMS Tedavisi ile uyarılmasının ağrı için etkili bir tedavi olduğu bilinmektedir. Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS Tedavisi)  Nöropatik Ağrı ‘da beynin motor korteks kısmını noninvazif bir şekilde uyararak etki eden yeni nesil ağrı tedavisi seçeneğidir. TMS Tedavisi beyin devrelerini güvenli ve ağrısız modüle edip, değiştirip, iyileştirebilmektedir.. TMS, ağrı tedavisinde, motor kortekste bağlantıların yeniden düzenlenmesinde rol oynar. TMS Tedavisi Nöropatik ağrı ve Fibromiyalji tedavisinde kullanılmakta ve ağrısı kesici analjezik etkinliği son derece olumlu olarak görülmektedir. Bazı tıbbi olarak açıklanamayan ağrı belirtileri olan hastalar (örn. majör depresyon, fibromyalji’de psikojenik ağrı) TMS Tedavisi kronik, ilaca dirençli ağrının yönetiminde klinik açıdan faydalı olmakta ve böylece tatmin edici bir seviyede ağrı kesici bir tedavi seçeneği olarak öne çıkmaktadır.

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS Tedavisi), kronik nöropatik ağrı  ve fibromiyalji sendromlarından mustarip olan hastalarda ağrı algılamanın azaltılmasında etkinlik gösterdiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. TMS Tedavisi Nöropatik ağrı ve Fibromiyalji sendromları yanı sıra inme sonrası ağrı, omurilik veya beyin hasarı, Multipl Skleroz, Parkinson hastalığı, kronik ağrı sendromu vb. gibi vakalarda da güvenle kullanılabilmektedir.

TMS non-invazivdir ve anestezi veya sedasyon gerektirmez, ağrı oluşturmaz, olumsuz veya sistemik yan etkileri yoktur. Nöropatik ağrı ve fibromiyalji şikayetlerini gidermek için ilaç tedavisine göre daha avantajlı alternatif sunan etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir.

 

November 2012 – Analgesic effects of repetitive transcranial magnetic stimulation of the motor cortex in neuropathic pain: Influence of theta burst stimulation priming.   European Journal of Pain.

November 2011 – Ten sessions of adjunctive left prefrontal rTMS significantly reduces fibromyalgia pain: A randomized, controlled pilot study. PAIN.

​March 2011 –  The Use of Slow-Frequency Prefrontal Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Refractory Neuropathic Pain. Journal of ECT.