TMS Tedavisi nedir?

TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) tedavisi FDA onaylı bir tedavi olup, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda beyindeki sinir hücrelerine uyarım uygulayıp, aktivitesini yeniden düzenleyerek etki gösteren tıbbi bir tedavidir. Nöropsikiyatrik hastalıklar, çok defa beynin çeşitli bölgelerinde artmış veya azalmış etkinliğe yol açarlar. TMS Tedavisi, depresyon ve diğer duygu durum bozukluklarından etkilendiği düşünülen beyin bölgelerine uygulanır. İlgili beyin bölgelerinin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren bir tedavidir.

TMS tedavisi sırasında, beyindeki sinir hücreleri manyetik alanla uyarılır ve sinir hücreleri arası yeni bağlantıları (sinapslar) oluşturarak aktivitesini yeniden düzenler.  TMS Tedavisi sırasında uygulanan manyetik uyarım dalgaları, tedavi uygulanan bölgedeki beyin hücrelerinde aynı ses dalgasının yarattığı gibi bir uyarıma neden olur. Bu uyarım dalgaları da beyin hücrelerinin normal, sağlıklı işlevsel haline dönmesini sağlar.

TMS tedavisi son derece güvenilir bir tıbbi tedavidir ve kişide ağrı veya sızı yaratmaz. Tedavi sonrası bir kişi günlük rutinine hemen geri döner. Herhangi bir ağrı, unutkanlık veya hafıza kaybı gözlemlenmez. TMS Tedavi yaptıranların yorumları genellikle hiçbir olumsuz durum hissetmedikleri ve çok rahat, çok konforlu bir tedavi süreci geçirdikleri yönündedir. TMS tedavisi kronik, ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyen, dirençli depresyonun yanı sıra anksiyete, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, demans, Alzheimer, unutkanlık, inme-felç sonrası ve kronik ağrı bozuklukları tedavisinde kullanılır.

TMS tedavisinde bilimsel çalışmalarla etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış, kabul görmüş bilimsel tıbbi tedavi protokolleri uygulanır. Her hasta için tedavi protokolü başlangıç konsültasyonuna, klinik bulgulara, medikal öyküye ve hastanın göreceği maksimum faydaya göre belirlenir. Tedavi için uygun bulunan hastalar 2 ila 6 haftalık bir süre içinde toplam 20 ila 30 seans arasında uygulamaya girerler. Ortalama tedavi süresi 30 dakikadır.

Hastaların en çok sorduğu sorulardan bir de TMS tedavisi fiyatları olmaktadır. Bu konuda, yapılacak muayene sonrası ortaya çıkacak klinik bulguların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyduğu tedavi şeklinin belirlenmesi sonrası bilgi alabilmek mümkündür.

TMS Tedavisi nedir?

TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) tedavisi FDA onaylı bir tedavi olup, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda beyindeki sinir hücrelerine uyarım uygulayıp, aktivitesini yeniden düzenleyerek etki gösteren tıbbi bir tedavidir. Nöropsikiyatrik hastalıklar, çok defa beynin çeşitli bölgelerinde artmış veya azalmış etkinliğe yol açarlar. TMS Tedavisi, depresyon ve diğer duygu durum bozukluklarından etkilendiği düşünülen beyin bölgelerine uygulanır. İlgili beyin bölgelerinin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren bir tedavidir.

TMS tedavisi sırasında, beyindeki sinir hücreleri manyetik alanla uyarılır ve sinir hücreleri arası yeni bağlantıları (sinapslar) oluşturarak aktivitesini yeniden düzenler.  TMS Tedavisi sırasında uygulanan manyetik uyarım dalgaları, tedavi uygulanan bölgedeki beyin hücrelerinde aynı ses dalgasının yarattığı gibi bir uyarıma neden olur. Bu uyarım dalgaları da beyin hücrelerinin normal, sağlıklı işlevsel haline dönmesini sağlar.

TMS tedavisi son derece güvenilir bir tıbbi tedavidir ve kişide ağrı veya sızı yaratmaz. Tedavi sonrası bir kişi günlük rutinine hemen geri döner. Herhangi bir ağrı, unutkanlık veya hafıza kaybı gözlemlenmez. TMS Tedavi yaptıranların yorumları genellikle hiçbir olumsuz durum hissetmedikleri ve çok rahat, çok konforlu bir tedavi süreci geçirdikleri yönündedir. TMS tedavisi kronik, ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyen, dirençli depresyonun yanı sıra anksiyete, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, demans, Alzheimer, unutkanlık, inme-felç sonrası ve kronik ağrı bozuklukları tedavisinde kullanılır.

TMS tedavisinde bilimsel çalışmalarla etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış, kabul görmüş bilimsel tıbbi tedavi protokolleri uygulanır. Her hasta için tedavi protokolü başlangıç konsültasyonuna, klinik bulgulara, medikal öyküye ve hastanın göreceği maksimum faydaya göre belirlenir. Tedavi için uygun bulunan hastalar 2 ila 6 haftalık bir süre içinde toplam 20 ila 30 seans arasında uygulamaya girerler. Ortalama tedavi süresi 30 dakikadır.

Hastaların en çok sorduğu sorulardan bir de TMS tedavisi fiyatları olmaktadır. Bu konuda, yapılacak muayene sonrası ortaya çıkacak klinik bulguların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyduğu tedavi şeklinin belirlenmesi sonrası bilgi alabilmek mümkündür.