Makaleler

Depresyonda TMS TEDAVİSİ etkili, güvenli, yan etkisiz ve ilaçsız bir tedavidir

Depresyon tedavisinde hastaların %50’si ilaç tedavisine yanıt vermemekte, bu hastaların %30’u da bir seri ilaç tedavisi denemesinden yarar görmemektedir. TMS Tedavisi dirençli, kronik depresyonda veya ilaç tedavisinin yetersiz ve etkisiz kaldığı hastalarda etkinliği kanıtlanmış, ilaçsız ve güvenli bir tedavi şeklidir. 

Depresyonun yaşam boyu görülme sıklığı yaklaşık% 20’dir ve depresyon tanısı konan kişilerin yaklaşık %50’si  birinci basamak ilaç tedavisine cevap vermemektedir. Depresyonla mücadele eden birçok insan için geleneksel ilaç tedavisinde farklı tipte çeşitli antidepresan ilaçların  tedavide kullanılabilmesine gerek duyulabilmektedir. Bununla birlikte, farklı tipte ve çeşitte ilaçların kullanılmasından kaynaklanan yan etkiler çok fazladır ve çoğu zaman problem ciddi problemler yaratmakta veya ilaçların kendileri depresyon semptomlarını gidermede etkisiz kalmaktadır. Çok sayıda faktör tedaviye dirençli depresyona neden olabilir. Depresyon tedavisinde hastaların %50’si ilaç tedavisine yanıt vermemekte, bu hastaların %30’u da bir seri ilaç tedavisi denemesinden yarar görmemektedir. Ayrıca, depresyonun ilaç ile tedavisinde sıklıkla görülen kilo problemleri, cinsel işlev bozukluğu, mide bulantısı, kabızlık, uykusuzluk, halsizlik, ağız kuruluğu, baş dönmesi, baş ağrısı ve yorgunluk gibi şikayetler hastalarda ciddi problemler yaratabilmektedir.

Depresyon semptomlarının giderilmesinde yeni ve tamamlayıcı tedavi stratejilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İlaçlara dirençli depresyon geçiren, ilaç tedavisi ile ciddi yan etkiler yaşayan veya hamilelik, emzirme ya da kronik böbrek -karaciğer rahatsızlıkları gibi nedenlerle fazla ilaç kullanmayan kişiler için artık bilimsel çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış TMS Tedavisi bir tedavi seçeneğidir.

TMS Tedavisi çok güvenlidir ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlara göre çok daha iyi tolere edilir.

TMS Tedavisi dirençli, kronik depresyonda veya ilaç tedavisinin yetersiz ve etkisiz kaldığı hastalarda etkinliği kanıtlanmış, ilaçsız ve güvenli bir tedavidir.

* The Clinical TMS Society Consensus Review and Treatment Recommendations for TMS Therapy for Major Depressive Disorder

Diğer Makaleler