Makaleler

TMS Tedavisi MS-Multipl Skleroz hastalığında umut veriyor.

TMS Tedavisi MS-Multipl Skleroz hastalığında Umut Veriyor

Multipl Skleroz (MS) beyin ve omurilik etkileyen bir hastalıktır. MS‘li insanlarda, vücudun kendi bağışıklık sistemi beynin, omuriliğin ve optik sinirlerdeki sinir liflerini çevreleyen dokuya reaksiyon gösterip, saldırır. Bu doku, miyelin adı verilen yağlı bir maddeden yapılır. Sinirleri yalıtır ve hareket, konuşma ve diğer işlevleri kontrol eden elektrik sinyalleri göndermelerine yardımcı olur. Miyelin yok edildiğinde, skar dokusu oluşur ve sinir mesajları düzgün şekilde iletilemez.

MS’in erken belirtileri güçsüzlük, karıncalanma, uyuşma ve bulanık görme sayılabilir. Diğer belirtiler kas sertliği, düşünme sorunları ve üriner sisteme ait sorunlardır. MS ilerleyici tip bir hastalıktır ve tedavi MS semptomlarını giderebilir, hastalığın ilerlemesini engelleyebilir.

 

Beynin her iki tarafındaki motor korteks noktalarına uygulanan TMS Tedavisi ilerleyici tip MS-Multipl Skleroz hastalarında spastisitenin giderilmesi için etkili bir tedavidir.

 

TMSTedavis’inin MS – Multipl Skleroz hastalığındaki bu etkisinin beyindeki kök hücreleri aktive ederek, harekete geçirerek yaptığı konusu bir takım görüşler mevcuttur. Bilimsel çalışmalar TMS Tedavisinin beyindeki kök hücrelerin çoğalmasını sağladığı ve kök hücreleri aktive ederek sinir sisteminin iyileştirilip, yenilenmesi sağlayabildiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

 

* The application of high-frequency and iTBS transcranial magnetic stimulation for the treatment of spasticity in the patients presenting with secondary progressive multiple sclerosis. Korzhova YE et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27801405

 

How Does Transcranial Magnetic Stimulation Influence Glial Cells in The Central Nervous System? C.L. Cullen, K.M Young. Front eural Circuits. 2016; 10:26.Published online 2016 Apr 5.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4820444/