Ana Kategori

Fibromiyalji- Ağrı Bozukluğu’nda TMS Tedavisi etkilidir.

Fibromiyalji kronik olarak yaygın ve yoğun ağrı hissedilmesi  ile karakterize bir durumdur.  Kadınlarda erkeklerden çok daha sık görülmektedir . Fibromiyalji hastalarında ağrı şikayetlerinin  yanı sıra  aşırı yorgunluk ,  depresyon,  anksiyete, yaşam kalitesinde azalma, sabah tutukluğu, günlük aktivitelerde isteksizlik, kesintili uyku,  karıncalanma, uyuşukluk da sıklıkla görülebilir.

Fibromiyaljinin nedeninin kişinin beyninin ağrıyı algılamasındaki bozukluk olarak değerlendirilmektedir.  Fibromiyaljinin bazı ruhsal durumlarla ilişkili bir ağrı bozukluğu olduğu düşünülmektedir. Hastaların beyni vücuttan gelen ağrı sinyallerini normalden çok daha şiddetli  ve hatalı olarak algılayabilmektedir. Normal bir insanı rahatsız etmeyen basit bir ağrı fibromiyaljisi olan kişilerde çok daha fazla bir ağrı olarak algılanmaktadır. Bu kişilerde bir çeşit ağrının algılamasında bozukluk olduğu söylenebilir.

Tüm tedavi yöntemlerine rağmen ağrıları maalesef hiç azalmayan şikayetleri olan çok fazla sayıda fibromiyalji hastası olabilmektedir.  Denenen tüm tedavilere rağmen ağrı şikayetleri hiç azalmayan, bir türlü geçmeyen hastalar bir süre sonra depresyona girebilmektedir.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda TMS tedavisinin beynin ağrı algılamasını düzelterek fibromiyalji hastalarının ağrı şikayetlerinin geçmesinde  çok etkili bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir. TMS tedavisi ile tedavi edilen hastaların çoğunda ağrıların büyük oranda azaldığı yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Beynin ağrıyı algılamadaki görülen anormal durumunu düzeltmek ve hastaların ağrı şikayetlerini  iyileştirmek için TMS Tedavisi kullanarak bu beyin bölgelerini modüle ederek, aktivitesini değiştirmek ve iyileştirmek mümkün olabilmektedir.  Fibromiyaljili hastalarda yapılan bilimsel çalışmalar beyin alanlarında bu değişikliğin ağrı ve duygunun düzenlenmesinde rol oynadığını göstermektedir..

TMS Tedavisi fibromiyaljili hastalarda ağrıyı azaltmanın yanı sıra, hastaların yaşam kalitesini ve duygusal durumunu iyileştirmektedir. Hem ağrıyı azaltmak, hem de hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için fibromiyalji tedavisinde TMS Tedavisi etkilidir. TMS Tedavisi  geleneksel tedavilere (ilaç, fizik tedavi vs) dirençli olan fibromiyalji hastalarında yeni bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3199360/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21764215