Makaleler

Depresyon tedavisinde TMS’nin güvenilirliği

TMS Tedavisi çok güvenlidir ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlara göre çok daha iyi tolere edilir.

Evidence Mounting for Use of TMS Early in Depression Treatment Psych Congress 2016

http://www.psychcongress.com/article/pc16-2

Diğer Makaleler