Makaleler

TMS Tedavisi bağımlılarda uyuşturucu istek ve kullanımlarını azaltmaktadır

Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi kolay bir tedavi değildir. Davranış terapisi, rehabilitasyon programları ve ilaç kullanımı da dahil olmak üzere, bağımlılığı olan hastalar için sınırlı tedavi seçenekleri mevcuttur. Ancak, hastalar rehabilitasyonu başarıyla tamamladığında veya bir ilaç planına sadık kaldıklarında dahi bağımlılığın hala nüksetme riski olduğu bilinmektedir. Bu genellikle uyuşturucu ya da bağımlılık yapıcı madde isteklerinin ortaya çıkmasına bağlı olabilir. Örneğin, eski alkolik bir kişi    gördüğü herhangi bir bar ile tekrar istek duyabilir. Güçlü istek, nüksetmeye ve bağımlılık döngüsünün yeniden başlamasına neden olabilir. Şu anda kokain bağımlılığı için herhangi bir ilaç tedavisi mevcut değildir.

Uyuşturucuların uzun süreli kullanılması beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişimlerini değiştirmektedir. Uyuşturucu bağımlılarının beyin hücrelerini anlamsızca konuşan veya hiç konuşamayan hücreler şekilde düşünmenin mümkün olduğunu var sayalım. Önemli mesajlar, bağımlılığın olumsuz etkilerine katkıda bulunacak şekilde diğer beyin bölümlerine doğru gönderilmemektedir.

TMS tedavisinde beyin hücreleri manyetik uyaranlar vererek iletişim kurar ve hücreler arasındaki “mesajlar” bu sinyallere olan gücüne ve frekansına bağlıdır. TMS’den gelen manyetik uyarımların, beyin hücrelerinin birbirlerine “konuşma -iletişim” biçimini değiştirmelerine yardım ettiğini, anlamsız ifadelerden kurtulduğunu ve hücrelerin birbirleriyle normal şekilde iletişim kurmasını sağlar. İlgili beyin bölgelerinin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren bir tedavidir. TMS Tedavisi uygulama yapılan bölgede bozulmuş olan beyin hücreleri aktivitesini yeni hücreler arası bağlantıları (sinapsları) artırarak yeniden düzenlemektedir. Tedavi sırasında manyetik stimulasyon dalgaları hedeflenen bölgedeki beyin hücrelerinde aynı bir ses dalgasının yarattığı gibi titreşim sağlamakta, bu ise beyin hücresi aktivitesinin normal hale dönmesine neden olmaktadır. TMS Tedavisi ile hedeflen bölgedeki beyin aktivitesi değiştirilmekte ve tedavi edici etkisi oluşturulmaktadır.

Uyuşturucu bağımlılarının TMS ile tedavisinde dorsolateral prefrontal korteks (dlPFC) adı verilen bir beyin bölgesine odaklanır. Bu, karar verme ve bilişsel yeteneği idare eden ve bağımlılık yaratan uyuşturuculardan etkilenen beyin bir parçasıdır. Örneğin, uyuşturucu bağımlıları, bilişsel görevler sırasında bağımlı olmayan bireylerle karşılaştırıldığında ilgili dlPFC beyin bölgesi aktivitesi düşmektedir.

Bu beyin bölgesinin ne kadar önemli olduğunu bilen araştırmacılar, TMS kullanan uyuşturucu bağımlılarının ilgili dlPFC bölgesini uyardıkları bir çalışma yaptılar. Kokain bağımlıları TMS tedavisi ya da ilaç kullan grup olarak ikiye ayrıldılar (kontrol grubu olarak). TMS tedavisi gören kokain kullanıcılarının ilaç tedavisi gören gruba göre daha az kokain isteği bulunmuştur. Dahası, TMS grubunun kontrol grubuna kıyasla idrar örneklerinde çok daha az kokain saptanmıştır.

Bilimsel çalışmaların sonuçları beynin ilgili sol prefrontal korteks kısmına odaklanmış, her gün uygulanan TMS tedavisinin kokaine duyulan istek ve ihtiyacı azalttığını bulmuştur. Bilimsel çalışmalar transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) tedavisinin kokain bağımlılarında uyuşturucu istek ve kullanımlarını azaltmayı başardığını göstermektedir.